Hai Bà Trưng

 

Nhà Thuốc Lan Hương – 0904.195..452105 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
NHÀ THUỐC PHƯƠNG CHÍNH HÀ NỘI-0918.969.893169A Mai Hắc Đế – Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội
0857 715 888