Quận 2

Nhà thuốc Trường Thành 2186 Trần Não, khu phố 2 – Phường Bình An – Quận 2 – TP Hồ Chí Minh
0857 715 888